Chị Huyền Trang

“Cảm ơn Minh Đức Tech & Media đã thiết kế  logo rất đẹp và ý nghĩa, truyền tải đầy đủ thông điệp và slogan “Dư Vị Trà Việt” của thương hiệu Trang Trà. Đội ngũ tư vấn của Minh Đức Tech & Media cũng rất nhiệt tình, sẽ tiếp tục ủng hộ Minh Đức Tech & Media trong những dự án sắp tới.”

MĐ Team