Bảng báo giá dịch vụ Quay clip Youtube

Bảng báo giá dịch vụ Quay clip Youtube

I/ BẢNG GIÁ QUAY – DỰNG CLIP  YOUTUBE
Số lượng Clip GÓI SILVE – S GÓI GOLD – G GÓI PLATIUM – P GÓI SAPPHIRE – R GÓI DIAMOND – D GÓI VVIP – V
1 Clip 2.000.000 5.000.000 8.000.000 12.000.000 15.000.000 Liên hệ
2-5 Clip Giảm 5%
6-10 Clip Giảm 10%
11-20 Clip Giảm 15%
21-30 Clip Giảm 20%
Trên 30 Clip Giảm 25%
II/ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SEO YOUTUBE
GÓI SILVE – S GÓI GOLD – G GÓI PLATIUM – P GÓI SAPPHIRE – R GÓI DIAMOND – D GÓI VVIP – V
Liên hệ

MĐ Team