Bảng báo giá dịch vụ đăng ký bản quyền

Bảng báo giá dịch vụ đăng ký bản quyền

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢN QUYÊN
STT Dịch vụ Phí nhà nước (VND) Phí dịch vụ (VND) Thời gian
1 Đăng ký bản quyền logo 450.000 1.800.000 20 ngày LV
2 Đăng ký bản quyền phần mềm, ứng dụng 650.000 2.200.000 20 ngày LV
3 Đăng ký bản quyền kịch bản, phim, sách, truyện 100.000 1.800.000 20 ngày LV
4 Đăng ký bản quyền video, âm nhạc, game và đối tượng khác 350.000 1.800.000 20 ngày LV
5 Đăng ký logo/thương hiệu/nhãn hiệu 1.360.000 2.200.000 18 – 22 tháng
6 Đăng ký bản quyền bao bì sản phẩm 450.000 2.200.000 20 ngày LV
7 Đăng ký kiểu dáng công nghiệp Liên hệ Liên hệ 18 – 22 tháng
8 Đăng ký sáng chế Liên hệ Liên hệ 26 – 30 tháng
9 Đăng ký mã số mã vạch Liên hệ 1.500.000 1 tháng
10 Đăng ký logo/thương hiệu sáng chế ra nước ngoài Liên hệ Liên hệ Liên hệ

MĐ Team