Bảng báo giá dịch vụ tư vấn pháp lý Doanh nghiệp

Bảng báo giá dịch vụ tư vấn pháp lý Doanh nghiệp

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP
STT Dịch vụ Chi tiết Chi phí Thời gian
* Giai đoạn 1: Thành lập
– Làm hồ sơ thành lập cho khách hàng ký
– Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, công bố thông tin doanh nghiệp
890.000 * Từ 7 – 10 ngày kể từ ngày ký hồ sơ và nhận đủ giấy tờ do khách hàng cung cấp
* Làm nhanh 1 – 2 ngày: Giá liên hệ
1 Thủ tục thành lập doanh nghiệp ** Giai đoạn 2: Từ sau thành lập đến lúc xuất hóa đơn
– Chữ ký số: Tùy chọn gói 1,2 triệu/năm hoặc 1,6 triệu/3 năm
– Con dấu tròn, thông báo mẫu dấu: 200,000 đồng
– Hóa đơn điện tử: 900,000 cho 300 số
– Con dấu chức danh: 150,000 đồng
– Biển mica: 250,000 đồng
– Lập tài khoản và đăng ký tài khoản ngân hàng lên sở KHĐT: 500,000 đồng
3,200,000 – 3,600,000 Thực tế
TỔNG 4,090,000 – 4,490,000
2 Báo cáo thuế Liên hệ
3 Báo cáo tài chính Liên hệ

MĐ Team