Tuyển dụng - Thiết kế Web - Marketing #1 Vĩnh Phúc
Minh Đức Tech & Media: TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING
Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Minh Đức Địa điểm làm việc: Số 14, Nguyễn Văn Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Mức...
Minh Đức Tech & Media: Tuyển Dụng Diễn Viên Nam/Nữ
Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Minh Đức Địa điểm làm việc: Số 14, Nguyễn Văn Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Mức...
Minh Đức Tech & Media: Tuyển Dụng Biên Kịch Viết Kịch Bản Tik Tok và Phim Sitcom YouTube
Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Minh Đức Địa điểm làm việc: Số 14, Nguyễn Trãi, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Mức lương:...
Minh Đức Tech & Media: Tuyển Dụng Thiết Kế Đồ Họa
Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Minh Đức Địa điểm làm việc: Số 14, Nguyễn Trãi, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Mức lương:...
Minh Đức Tech & Media: Tuyển Dụng Quay – Dựng Phim
Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Minh Đức Địa điểm làm việc: Số 14, Nguyễn Trãi, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Mức lương:...