Bảng báo giá dịch vụ Marketing Facebook

Bảng báo giá dịch vụ Marketing Facebook

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MARKETING FACEBOOK
STT Hạng mục GÓI SILVER – S GÓI GOLD – G GÓI PLATIUM – P GÓI SAPPHIRE – R GÓI DIAMOND – D GÓI VVIP – V
5,000,000/tháng 10,000,000/tháng 15,000,000/tháng 20,000,000/tháng 25,000,000/tháng Liên hệ
1 Tư vấn định hướng nội dung và chương trình quảng cáo Theo yêu cầu
2 Bài biết fanpage 5 bài/tháng 10 bài/tháng 15 bài/tháng 20 bài/tháng 30 bài/tháng
3 Seeding bài viết trong group liên quan lĩnh vực Không Không 5 bài/50 group 10 bài/100 group 15 bài/150 group
4 Bài PR đăng kênh vệ tinh Minh Đức Tech & Media Không Không Không 1 bài/tháng 2 bài/tháng
5 Thiết kế bộ Avatar và Cover page 1 bộ/tháng 1 bộ/tháng 1 bộ/tháng 1 bộ/tháng 2 bộ/tháng
6 Thiết kế hình ảnh đơn giản để đăng bài
7 Gói chụp sản phẩm chuyển nghiệp (dưới 5 sản phẩm/gói) Không Không Không
8 Tổ chức các sự kiện Online trên fanpage (Khuyến mại, Sale…)
9 Thực hiện bài chạy quảng cáo 2 bài/tháng 3 bài/tháng 4 bài/tháng 6 bài/tháng 8 bài/tháng
10 Tổng ngân sách chạy quảng cáo (KH chi trả riêng) 5,000,000/tháng 12,000,000/tháng 20,000,000/tháng 30,000,000/tháng 40,000,000/tháng
11 Thiết kế 1 landing page quảng cáo Không
12 Tặng kèm clip review sản phẩm, dịch vụ Không Không Không Không 1 clip/tháng
13 Tặng kèm gói tăng like tương tác bài viết Không Không
DỊCH VỤ CONTENT VÀ THIẾT KẾ HÌNH ẢNH FACEBOOK DỊCH VỤ KHÁC CHI PHÍ
STT SỐ LƯỢNG CHI PHÍ Tạo tích xanh Faccebook cá nhân Liên hệ
1 Từ 1 – 5 bài 180,000/bài Tạo tích xanh Faccebook Fanpage Liên hệ
2 Trên 5 bài trở lên 150,000/bài
3 Thiết kế ảnh bài viết từ 1 – 5 ảnh 200,000/ảnh
4 Thiết kế ảnh bài viết trên 5 ảnh 150,000/ảnh
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO FACEBOOK
STT CHI TIẾT GÓI SILVER – S GÓI GOLD – G GÓI PLATIUM – P GÓI SAPPHIRE – R GÓI DIAMOND – D GÓI VVIP – V
1 Ngân sách quảng cáo Dưới 10 triệu/tháng Từ 10 – 50 triệu/tháng Từ 50 – 100 triệu/tháng Từ 100 – 200 triệu/tháng Từ 200 – 300 triệu/tháng Trên 300 triệu/tháng
2 Phí dịch vụ 2,5 triệu 20% 15% 10% 5% Liên hệ
3 Báo cáo Hàng ngày

MĐ Team