Thương hiệu Fruizzdee

Cảm ơn team Minh Đức Tech & Media đã luôn nhiệt tình hỗ trợ “đến tận chân răng” cho Fruizzdee. Từ tư vấn, thiết kế, thậm chí là thử đồ uống và đưa ra cho những gợi ý vô cùng chi tiết. Hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng phát triển.

MĐ Team