CHÉN SỨT – MÓN QUÀ CỬA SỰ KHÔNG HOÀN HẢO

Dưới đây là những tâm sự của Founder thương hiệu Chén Sứt muốn chia sẻ đến mọi người. Đây cũng chính là thông điệp mà Chén Sứt muốn truyền tải thông qua bộ logo thương hiệu được thực hiện bởi đội ngũ thiết kế của Minh Đức Tech & Media.

“?? ??̃?? ??́ ?ℎ?̛̃?? ??̂́? ??̛́?, ?ℎ?̛̃?? đ??̂̉? ?ℎ?̛? ℎ??̀? ℎ?̉? ??̉? ??̉? ?ℎ?̂?. ?ℎ?̛?? ?ℎ? đ?̛?̛̣? ???? ??̂̀ ??̛́? ??̉? ?ℎ?̂́? ??̛̣ ?ℎ??̂?, ?? ?ℎ?̣̂? ?ℎ?̂́? ??̂̃? đ?̛?̛̣? ??̣ ?ℎ??̂? ?ℎ??̂? ??? ??̣? ??̀ ??̂? ?ℎ?̛?̛??.

??́ ???̀, ??̂̀? ???ℎ ??̣? ??̛̀ ??̂́? ??̛́?, ??̀ ??̀? ℎ?̣? ???̣̂? ??̂́?? ??̉? ??̂̃? ???̛?̛̀?, ??̛́? ?ℎ?̂?? ?ℎ?̉? ??̀ ?ℎ?̂?? ?ℎ?̂̉ ??̀?? ???̂́?, ?ℎ?̛?? ??ℎ?̃ ?? ℎ?̛?, đ?́ ?ℎ?́?ℎ ??̀ ??̛̣ ℎ?̂̀? ???ℎ, ??̀ ??̀? ℎ?̣? ???̣̂? ??̂́?? ??̉? ??̂̃? ???̛?̛̀?, ??̀ ??̛̣ ?ℎ? ?ℎ?̛́ ??̀ đ?̛?̛̣? ?ℎ? ?ℎ?̛́, đ?̂̉ ??́ ?ℎ?̂̉ ???̂́? ??̣? đ?̂̀?? ℎ?̀?ℎ.

???? ???̂́? ??̉? ?ℎ?́? ??̛́?, ?ℎ?́?ℎ ??̀ đ?̂̀?? ℎ?̀?ℎ ??̀ đ?̛?̛̣? đ?̂̀?? ℎ?̀?ℎ, ?ℎ?̛ ??́ ???̀ ?ℎ?̀ ?ℎ?̂?? ??̉ ???, ??̀ ?ℎ?̛ ???̣? ??́? ?ℎ?̀ ?ℎ?̂?? đ?̛́?? ??̣̂? ??̀?ℎ. ?ℎ?̉ ???̂? ????, ??̂̃? ?ℎ?́?? ?? đ?̂̀? ??́ ???̛?̛̀? ??̂? ??̣?ℎ, ?ℎ?̂?? đ?̛? đ?̣̂? ???̂? ???̣̂? đ?̛̀? ??̀?. ??̀ ??̂? ?? ???̀, ?ℎ?́?? ?? ??́ ??̣̂? ???̛?̛̀? ??̣?, ??̣̂? ??? ??̉.” (Founder Chén Sứt)

Dưới đây là tổng hợp những hình ảnh thiết kế Logo Chén Sứt dành cho mọi người tham khảo:

“??̣? ??̛̣ ??̣̂? ???̉ ??̀ ????́?? ???, ??̂ ???̛?̛̀?? ??̀ ???̂?? ???̀? ??̉?. ???̛?? ???́?? ??̛̀ ??̛̣ ???̂?? ???̀? ??̉? ??̃ ??̣? ??̂? ???̛̃?? ???́ ???̣ ??̂́? ???̂́? ??̛́? ???̛̀? ????.” (trích Wabi Sabi – Nghệ thuật bất hoàn của người Nhật).

?????????? ???́ – Đ?̃ ??́ ???????

#Minh Đức Tech & Media #ViralMarketingPlan #ThấuHiểuĐểĐồngHành

——-

⛳️ 48, Nguyễn Văn Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

☎️ 0211.389.2222 – Hotline: 0948.929.828, 0965.848.848

? https://mdm.com.vn/

MĐ Team