Ninuju – Juice & Nuts Milk

Cảm ơn Team Minh Đức Tech & Media đã luôn hỗ trợ mình hiện thực hóa ý tưởng nuôi dưỡng đứa con tinh thần sau bao ngày ấp ủ. Chúc Minh Đức Tech & Media sẽ ngày càng phát triển và tiếp tục đồng hành cùng Ninuju nhé!
MĐ Team