CÁCH TẠO BÁO CÁO MARKETING HIỆU QUẢ KHÔNG THỂ BỎ QUA

Báo cáo Marketing là quá trình thu thập và rà soát lại các thông số đo lường để đưa ra các quyết định kịp thời cho các giai đoạn sau. Mỗi sản phẩm, ngành hàng sẽ có những đặc trưng riêng để đưa vào báo cáo. Nhưng phần lớn vẫn gồm các yếu tố cơ bản sẽ nói đến trong bài viết này.

1. Các yếu tố cần thiết trong một bản báo cáo

Phần lớn các báo cáo Marketing sẽ gồm các yếu tố giống nhau:

– Tiêu đề: Báo cáo của bạn phân tích vấn đề gì? Bạn đang báo cáo về một chiến dịch, một bài viết hay số lượng khách hàng tiềm năng của tháng. Dù là vấn đề gì, hãy đảm bảo tiêu đề của báo cáo phải rõ ràng, cụ thể.

– Thời gian báo cáo: báo cáo nên phản ảnh một khoảng thời gian nhất định, có thể là một vài ngày, vài tháng, vài năm. Nhờ đó, bạn có thể so sánh kết quả với các khoảng thời gian khác trong năm.

– Tóm tắt, kết luận: Tổng kết báo cáo cần đưa ra được ý chính mà bạn đang đề cập, bao gồm điểm mạnh, điểm yếu, mục tiêu trong thời gian tới.
Tiếp theo, chia báo cáo thành 2 phần quan trọng là: mục tiêu và đối tượng.

2. Chọn mục tiêu cho báo cáo

Chọn các dữ liệu để đưa vào báo cáo là điều đơn giản. Nhưng sử dụng dữ liệu đó như thế nào để đưa ra quyết định là điều khó khăn hơn. Có 2 nguyên nhân chính:

– Báo cáo marketing không chỉ đơn giản là việc xem lại dữ liệu.

– Các dữ liệu chính có thể được sử dụng để đưa ra các kết luận, sau đó đưa ra quyết định hành động.

Bạn cần phải xác định mục tiêu cho bản báo cáo Marketing trước khi đưa dữ liệu vào.

Khi đó, bạn sẽ xác định được dữ liệu nào phù hợp để đưa vào phân tích.

3. Chọn đối tượng cho báo cáo Marketing

Báo cáo Marketing rất quan trọng vì dựa vào đó, các thành viên trong công ty có thể đưa ra quyết định. Từ trưởng nhóm, quản lý, giám đốc hoặc CEO đều cần các dữ liệu trong báo cáo Marketing. Vì thế, tùy vào từng đối tượng, bạn cần chú ý hơn về báo cáo Marketing của mình.

– Xác định nhu cầu của người cần sử dụng báo cáo. Để tránh trường hợp báo cáo không được sử dụng vì không đúng mục đích, bạn cần biết rõ về nhu cầu của đối tượng sử dụng báo cáo để đưa các dữ liệu cần thiết.

– Thể hiện bằng các từ dễ hiểu: Marketing gồm rất nhiều từ ngữ chuyên ngành. Hãy sử dụng những từ ngữ mà đối tượng bạn gửi báo cáo sẽ hiểu. Nếu có những thuật ngữ khó hiểu, bạn có thể ghi chú ở phía dưới.

– Không gộp các đối tượng. Nếu bạn làm báo cáo cho các đối tượng có mục đích khác nhau, đừng gộp tất cả dữ liệu vào một bản báo cáo. Chẳng hạn báo cáo gửi cho Giám đốc và báo cáo gửi cho đồng nghiệp nên được chưa chia thành hai bản với nội dung thông tin khác nhau.

MĐ Team